Ordina trekt stijgende lijn door in tweede kwartaal