Video | Speciale machine brengt donorhart weer aan het kloppen

Read More

Google gaat tweestapsverificatie binnenkort standaard aanzetten

Google gaat zijn gebruikers beter beschermen tegen hackers. De techgigant wil tweestapsverificatie binnenkort standaard instellen bij accounts die hiervoor correct zijn geconfigureerd, meldt het bedrijf donderdag in een blog.

Tweestapsverificatie voegt een extra beveiligingslaag toe aan online accounts. Vaak wordt er een sms-bericht naar de telefoon van een gebruiker verstuurd, met daarin een unieke code die moet worden ingevoerd. Omdat de telefoon van de accountbezitter vereist is om in te loggen, wordt het hackers lastiger gemaakt.

Ook Google-gebruikers bij wie de instelling 2SV staat ingeschakeld, moeten na het inloggen op een tweede manier bewijzen dat ze de eigenaar van het account zijn. Op dit moment moeten gebruikers deze instelling nog wel eerst zelf inschakelen.

Dat wil Google nu veranderen. Het bedrijf wil de instelling automatisch aanzetten bij accounts die “op de juiste manier zijn geconfigureerd”. Het gaat vermoedelijk om gebruikers die al een telefoonnummer hebben toegevoegd, maar de functie nog niet hebben ingeschakeld.

“Door een mobiel apparaat te gebruiken bij het inloggen, krijgen mensen een veiligere ervaring dan met alleen een wachtwoord”, zegt Googles inlogchef en hoofd productmanagement Mark Risher. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog onduidelijk.

Read More

Ook nieuw communicatieplatform Trump niet welkom op Twitter

Twitter heeft het account van Donald Trumps nieuwe communicatieplatform geblokkeerd. De voormalige president van de Verenigde Staten is zelf al enige tijd van Twitter verbannen.

Trump bracht dinsdagmiddag een eigen platform uit waarop hij berichten, foto’s en video’s kan delen. Het platform, From the Desk of Donald J. Trump, lijkt een reactie te zijn op diens verbanning van sociale media als YouTube, Instagram, Twitter en Facebook.

Trump maakte voor het communicatieplatform een nieuw Twitter-account aan, terwijl hij zelf niet meer welkom is op Twitter. Daar ging het bedrijf echter niet in mee: het account werd woensdagavond geblokkeerd, meldt The New York Post. Twitter heeft zich daar nog niet over uitgesproken.

Het bedrijf besloot de oud-president permanent te blokkeren na de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers op 6 januari. Verschillende andere platforms volgden dit voorbeeld.

De onafhankelijke toezichtraad van Facebook oordeelde woensdag nog dat Facebook in zijn recht stond toen het Trump van het platform schorste. Toch moet Facebook zich opnieuw over de schorsing buigen, omdat de straf volgens de toezichtraad te willekeurig was.

Read More

DDA: Grote datacenters zijn juist heel duurzaam

De datacenterbranche doet drie oproepen om het gebruik van datacenters verder te verduurzamen: bedrijven en overheden moeten hun datacenters centraliseren, eindgebruikers moeten verantwoordelijkheid nemen voor vergroening, en meer regie moet het gebruik van restwarmte als energiebron versnellen. DDA-directeur Stijn Grove gaat in gesprek met Computable ook in op de veelgehoorde kritiek dat datacenters stroomslurpers zijn.

De Europese datacenterbranche heeft het doel om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Volgens belangenorganisatie DDA (Dutch Datacenter Association) is de sector hard op weg om die belofte na te komen. Maar, er moet nog een flink aantal punten worden verbeterd. Daarin is samenwerking erg belangrijk.

Dat staat in een toelichting op het rapport: Datacenters & Duurzaamheid 2021. Sommige verbeteringen liggen namelijk buiten de macht van de datacenters. Die krijgen bovendien vaak de zwartepiet toegespeeld in discussies over energiegebruik, terwijl de verantwoordelijkheid voor vergroening ook bij gebruikers en burgers ligt. Aldus DDA-directeur Stijn Grove. De brancheorganisatie doet de volgende drie oproepen om de duurzaamheid van de sector te verbeteren. 

‘Besteed ict uit naar efficiënte datacenters’

“Breng eigen servers naar een centrale plek of naar de cloud”

Die oproep is vooral gericht aan overheden, bedrijven en organisaties. DDA: ‘Het is niet alleen aan de datacenters om het energieverbruik van onze data zoveel mogelijk te beperken. Elk bedrijf dat bijdraagt aan de digitale economie zou zich bewust moeten zijn van de (milieu)impact van hun data en hoe hier mee om te gaan.’ Door de ict te outsourcen naar moderne en efficiënte datacenters kan elk bedrijf bijdragen aan de verduurzaming van de ict-apparatuur en dataverwerking, aldus de brancheorganisatie.

Door schaalgrootte kunnen datacenters bijvoorbeeld besparen op energieverbruik voor koeling en het laten draaien van de apparatuur. Ook kunnen ze daardoor gebruik maken van de nieuwste, energie- efficiënte apparatuur, is de gedachte. DDA-directeur Grove: ‘De laatste tien tot twintig jaar is door concentratie van ict-middelen in datacenters het energiegebruik verlaagd. Vroeger had iedereen zijn eigen datacenter. Mede door de opkomst van cloudcomputing komt dat nu samen op één plek. Onze oproep is: Als je nog eigen ict hebt, breng dat naar een centrale plek of naar de cloud.’

Grove denk dat veel partijen vanuit een gedateerd perspectief naar hun servers kijken. Ze zijn bijvoorbeeld bang om de controle en het beheer uit handen te geven. Maar hij ziet een kentering. Bijvoorbeeld bij banken die steeds vaker een groot deel van hun applicaties buiten de eigen datacenters draaien. Ook ziekenhuizen zetten hun servers vaker buiten de deur. ‘Het is vaak efficiënter, je hebt een redundante omgeving, de kosten voor bijvoorbeeld personeel zijn lager en het is duurzaam’, vat hij samen. Als schoolvoorbeeld van een partij die het goed heeft gedaan, noemt Grove de Nederlandse rijksoverheid. Die ging van 64 datacenters terug naar vijf. Het stroomverbruik verminderde met de helft. 

‘Verantwoordelijkheid voor verduurzaming ligt ook bij datacenter-gebruiker’

DDA:Van de totale energie die nodig is voor het draaiende houden van het datacenter gaat er maar 15 tot 20 procent naar facilitaire zaken zoals koeling. De overige energievraag gaat naar de servers. Dit geeft aan dat niet alleen datacenters verantwoordelijk zijn voor verdere verduurzaming van ons internet, maar dat ook de klanten van datacenters, die immers in de meeste gevallen de eigenaren van de serverapparatuur zijn, nog stappen kunnen zetten.’

Volgens de belangenorganisatie is het belangrijk dat zij ook de verantwoordelijkheid nemen en hun rol pakken in de verdere verduurzaming van de sector. Het draait om samenwerking. Grove: ‘De keuze van hardware, maar ook de inzet van artificiële intelligentie als speerpunt van de Nederlandse digitale transitie, zorgen voor meer vraag naar rekenkracht. Ook thuiswerkers of mensen die een avond Netflix kijken, moeten zich bewust zijn dat er een datacenter draait om dat allemaal mogelijk te maken.’

Volgens de DDA wordt er te vaak onterecht gewezen naar datacenters als de grote energieslurpers. Terwijl die serverruimten onderdeel zijn van een veel groter geheel. Grove: ‘Als je kijkt naar het energiegebruik dan zit 50 procent van de in de ict gebruikte stroom in de apparatuur van eindgebruikers, 30 procent in de netwerken en zo’n 20 procent in de datacenters.’
Hij vervolgt: ‘Datacenters kunnen draaien aan de knoppen van stroom en koeling. Maar wij gaan niet over de knoppen van klanten van datacenters en de inzet van ict-apparatuur bij mensen thuis.’ Hij legt uit dat energiezuinige servers, maar ook serverconfiguraties, die apparatuur zuiniger maken, en zelfs zuinige software, moeten bijdragen aan minder energieconsumptie. 

Centrale regie en één visie op warmtetransitie

In de derde oproep zet de DDA zich in voor het gebruik van restwarmte van datacenters voor het verwarmen van de bebouwde omgeving. Dat wordt nu al op meerdere plekken in Nederland gedaan. Bijvoorbeeld op de High Tech Campus Eindhoven en het Science Park van Amsterdam. Maar volgens de brancheorganisatie blijft een versnelling van de uitrol op grote schaal nog uit. Onder andere door een gebrek aan ‘centrale regie’, ‘ruimtelijke planning’ en ‘knellende wetgeving’.

Grove: ‘Vanuit de overheid zijn er, na overleg met de sector, al een aantal stappen gezet. Zo is datacenterrestwarmte aangemerkt als duurzame warmtebron, komt restwarmte in aanmerking voor de SDE++ subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Red.) Er is zelfs een motie aangenomen voor het opzetten van een Routekaart Datawarmte.’ Maar volgens de DDA-directeur zitten er nog veel haken en ogen aan de subsidieregeling om restwarmte in te kunnen zetten en staat de routekaart nog in de kinderschoenen. ‘Er is veel goede wil van bedrijven, maar als je echt iets wil moet je af van de subsidies op fossiele brandstoffen anders krijg je geen energietransitie op gang.’

Ook moet er meer lokaal worden samengewerkt. ‘Gemeenten kunnen door middel van een plan of visie duidelijk beschrijven hoe de energietransitie lokaal moet worden vormgegeven. De budgetten die de gemeente voor de uitvoering hiervan reserveert, kunnen bijdragen aan een sluitende business case voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten.’ Ook kan de gemeente invloed uitoefenen op de ruimtelijke planning van datacenters. Zo kan vraag en aanbod van energie en restwarmte beter worden gereguleerd, denkt DDA.

Rapport

Het rapport Datacenters & Duurzaamheid 2021 geeft een overzicht van alles wat er momenteel al gebeurt op het gebied van energiebesparing, verduurzaming en vergroening. Het laat zien welke initiatieven de sector zelf al neemt, welke technologische ontwikkelingen er op dit gebied zijn, en ook waar de knelpunten zitten om de volgende stappen te zetten.

Read More

Toezichthouder blij met uitrol van glasvezel, adviseert betere samenwerking

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is positief over de aanleg van glasvezel in Nederland. Het afgelopen jaar is de uitrol aanzienlijk opgeschaald, in totaal beschikken nu 3,7 miljoen van de 8 miljoen huishoudens in Nederland over een glasvezelaansluiting.

Van de acht miljoen huishoudens die toegang hebben tot glasvezel, zijn er inmiddels een half miljoen aangesloten op het netwerk voor sneller internet. In het tempo waarop het glasvezelnetwerk in Nederland wordt uitgerold, is heel Nederland ruim voor 2030 aangesloten, schrijft de ACM in een update van zijn marktstudie naar de uitrol van glasvezel in Nederland.

Bestuurslid Manon Leijten van de ACM noemt het een positieve ontwikkeling dat de beschikbaarheid van het netwerk het afgelopen jaar tijdens de coronacrisis is opgeschaald. “Ik vind het belangrijk dat ieder huishouden in Nederland ten minste beschikking heeft over één glasaansluiting, naast de veelal reeds aanwezige koper- en kabelaansluiting. We blijven daarom aandacht houden voor de glasvezelmarkt.”

Advies: samenwerken voor snellere uitrol en minder overlast

Toch zijn er nog enkele aandachtspunten, vooral in gevallen waarbij meerdere telecomaanbieders van plan zijn om in dezelfde gebieden een glasvezelnetwerk uit te rollen. “Deze situaties leiden tot vertraging in de uitrol en roepen bij gemeenten en telecomaanbieders vragen op over welke coördinatie mogelijk en gewenst is.”

De ACM adviseert gemeenten om providers uit te nodigen om zoveel mogelijk samen te investeren. Op die manier moet de uitrol worden versneld en de overlast voor bewoners worden verminderd. “In dat geval investeren zij in één netwerk met open toegang voor alle internetaanbieders”, schrijft de toezichthouder. “Tot op heden is er in Nederland nog geen co-investering in glasvezel van de grond gekomen.”

Overigens adviseerde de toezichthouder in 2019 hetzelfde, toen de ACM zijn eerste marktstudie over glasvezel in Nederland afrondde.

T-Mobile zegt het initiatief van de ACM aan te moedigen. Recent kondigde de provider al aan samen te werken met het bedrijf Open Dutch Fiber, dat een open netwerk aanlegt dat ook door andere partijen is te huren.

Ook KPN zegt graag te willen samenwerken met gemeenten en andere partijen. NU.nl heeft VodafoneZiggo om een reactie gevraagd.

Read More

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid werkt datagedreven

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) gaat samenwerken met Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) en kennispartners Scamander om effectief datagedreven te gaan werken. De dienst zal hiervoor aansluiten op het bestaande Regionaal Dataplatform van de Drechtsteden. Dit dataplatform vormt een basis voor integraal inzicht en datagedreven werken in de regio. Doordat OZHZ kan profiteren van de reeds aanwezige technologie en informatieproducten, zijn snel kosten te besparen.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) beschermt de leefomgeving, het milieu en de natuur in Zuid-Holland Zuid. Dit doen ze onder andere door controles uit te voeren, vergunningen te verlenen en gemeenten en provincies te adviseren vanuit expertise.

Door datagedreven te werken kan beter beleid worden gemaakt en uitgevoerd. OZHZ merkte echter dat de manier waarop zij met data werkten haar grenzen had bereikt. Het ontbrak aan eenvoudige grip op data waardoor de meerwaarde van datagedreven werken nog niet wordt verzilverd. Denk hierbij aan zaken als een eenduidige interpretatie van data, het vastleggen van historie, het herhaalbaar beschikbaar stellen van data en het in gebruiken nemen van een gedegen rapportagetool in de organisatie.

Om dit op te lossen is een samenwerking aangegaan met OCD en Scamander. Gezamenlijk is het Regionale Dataplatform Drechtsteden opgezet. Data stroomen er eenvoudig en gestructureerd en staan klaar voor gebruik om rapportages, dashboards en analyses te maken, stellen de drie partijen. Het OCD heeft ook toegang tot landelijke voorzieningen en beschikt over inmiddels 250 koppelingen met (regionale) datasets, waaronder applicaties die ook door OZHZ worden gebruikt.

Read More

Flinke versnelling bij uitbrengen software

Developers slagen erin software sneller te releasen dan ooit. De overgrote meerderheid (84 procent) van de ontwikkelaars ziet het tempo zelfs behoorlijk omhoog gaan. Bijna zestig procent van de respondenten zegt dat ze twee keer sneller nieuwe versies uitbrengen; een forse toename ten opzichte van de 35 procent van vorig jaar. Nog eens bijna twintig procent zegt tien keer sneller te releasen.

Dit blijkt uit de jaarlijkse ‘DevSecOps Survey’ van GitLab waaraan wereldwijd 4.300 ontwikkelaars meewerkten. De tempoversnelling is te danken aan de toenemende integratie van tools voor broncodebeheer en continuous integration/continuous delivery. Dit laatste betekent dat een wijziging in de code binnen enkele minuten na het schrijven live kan gaan, en zonder downtime. 

Levenscycli

Drie op de vier respondenten zegt dat hun devops-team van plan is om artificial intelligence (ai) en machine learning (ml) in te zetten voor het testen en evalueren van code of dit al doet; een toename van iets meer dan veertig procent ten opzichte van 2020. 

Een meerderheid van alle operations-teams zegt hun levenscycli (vrijwel) volledig te hebben geautomatiseerd. Dat was in 2020 nog anders. Toen zei acht procent van alle teams dat ze hun cycli hadden geautomatiseerd. Door het integreren van automatisering en ai-/ml-tools in het ontwikkelproces winnen devops-teams tijd die ze aan andere prioriteiten kunnen wijden. Ruim de helft van alle professionals ziet het beheer van clouddiensten als hun belangrijkste prioriteit. Dit weerspiegelt de overstap naar de cloud die plaatsvond door de pandemie. 

Knelpunt

Het testen van de beveiliging blijft nog een knelpunt voor devops-teams. Iet s meer dan veertig procent van de respondenten zegt dat dit te laat in het proces gebeurt. Bijna hetzelfde percentage worstelt met het identificeren en verhelpen van kwetsbaarheden. 37 procent ondervindt daarnaast problemen met het bijhouden van de status van bug fixes. Een derde vindt het prioriteren van het verhelpen van bugs lastig.

Het GitLab-onderzoek meldt vooruitgang op het gebied van devsecops. Circa driekwart van alle security-professionals noemt de security-activiteiten van hun organisatie goed of sterk. In 2020 lag dit percentage nog op bijna zestig procent. Zeventig procent laat hun teams security eerder binnen het ontwikkelingsproces plaatsvinden. Een van de redenen hiervoor is dat meer developers statische en dynamische beveiligingstests van applicaties uitvoeren. 

Bedrijven blijken nog altijd moeite te hebben om te bepalen wie er precies verantwoordelijk is voor security. Net geen veertig procent van alle security-professionals zegt daar volledig verantwoordelijk voor te zijn. Maar een krappe derde van de respondenten zegt dat iedereen voor de beveiliging verantwoordelijk is. Deze percentages komen overeen met die van vorig jaar. 

Johnathan Hunt, vicepresident security bij GitLab: ‘Security is sterker in het ontwikkelproces geïntegreerd. Ons onderzoek wijst echter op de noodzaak van een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden en de inzet van nieuwe tools. Dit is nodig om de security eerder binnen het ontwikkelproces plaats te laten vinden. We hopen dat security-teams innovatieve technologieën voor het scannen en evalueren van code blijven inzetten om de snelheid en kwaliteit van de ontwikkelingscycli op te voeren.’ 

  

Read More

Donald Trump krijgt geschorst Facebook-account voorlopig niet terug

De onafhankelijke toezichtraad van Facebook heeft besloten dat Facebook in zijn recht stond toen het de voormalige Amerikaanse president Donald Trump van het platform schorste. Volgens de raad overtrad Trump begin januari de regels van het netwerk, waardoor de verbanning legitiem is. Toch moet Facebook zich opnieuw over de schorsing buigen, omdat de straf te willekeurig was.

Trumps Facebook-account werd in januari geblokkeerd, vanwege twee berichten die hij na de bestorming op het Amerikaanse Capitool op 6 januari plaatste. Facebook zei dat hij met zijn berichten opriep “tot een gewelddadige opstand tegen een democratisch verkozen regering”.

Het Facebook Oversight Board zegt na afronding van zijn onderzoek dat Trump de regels van Facebook hiermee “ernstig geschonden” heeft. Ook had Trump volgens de raad “een situatie gecreëerd waarmee een ernstig risico op geweld mogelijk was”.

Vanwege de serieuze aard van de overtredingen en het aanhoudende risico op geweld als gevolg van de berichten, was Facebook volgens de Oversight Board geoorloofd om het account te schorsen. Maar de toezichtraad zegt dat het ongepast van Facebook was om een schorsing voor onbepaalde tijd op te leggen. “Het is niet toelaatbaar dat Facebook een gebruiker voor onbepaalde tijd van het platform weert, zonder criteria over wanneer en of het account wordt hersteld.”

Daarom heeft de toezichtraad Facebook verzocht om de straf te herzien, om een gepaste, definitieve straf te bepalen. “Deze straf moet gebaseerd zijn op de ernst van de overtreding en het vooruitzicht van toekomstige schade.” Facebook krijgt hiervoor zes maanden de tijd.

Facebook-topman Nick Clegg laat in een reactie weten de bevindingen van de raad in overweging te nemen “om te bepalen welke actie duidelijk en proportioneel is”. “Tot die tijd blijft het account van meneer Trump geschorst.”

Beslissing van de raad werd al eens uitgesteld

Het Facebook Oversight Board werd eind vorig jaar opgericht om te beoordelen of berichten en accounts op Facebook terecht verwijderd zijn. Deze raad heeft het laatste woord, ook Facebook-oprichter Mark Zuckerberg kan zich er niet mee bemoeien.

Op 21 januari bleek dat de toezichtraad zich over de schorsing van Trump zou gaan buigen. Normaal duurt het negentig dagen om tot een oordeel te komen, maar dit keer werd de zaak uitgesteld om de ruim negenduizend ingestuurde berichten te verwerken. Iedereen die wilde, kon zijn mening insturen.

Trump werd in januari op meerdere platforms verbannen. Op Twitter is zijn account permanent gesloten. Daarnaast besloot YouTube dat Trump voorlopig geen video’s meer kon plaatsen.

Read More

Donald Trump krijgt geschorst Facebook-account voorlopig niet terug

De onafhankelijke toezichtraad van Facebook heeft besloten dat Facebook in zijn recht stond toen het de voormalige Amerikaanse president Donald Trump van het platform schorste. Volgens de raad overtrad Trump begin januari de regels van het netwerk, waardoor de verbanning legitiem is. Toch moet Facebook zich opnieuw over de schorsing buigen, omdat de straf te willekeurig was.

Trumps Facebook-account werd in januari geblokkeerd, vanwege twee berichten die hij na de bestorming op het Amerikaanse Capitool op 6 januari plaatste. Facebook zei dat hij met zijn berichten opriep “tot een gewelddadige opstand tegen een democratisch verkozen regering”.

Het Facebook Oversight Board zegt na afronding van zijn onderzoek dat Trump de regels van Facebook hiermee “ernstig geschonden” heeft. Ook had Trump volgens de raad “een situatie gecreëerd waarmee een ernstig risico op geweld mogelijk was”.

Vanwege de serieuze aard van de overtredingen en het aanhoudende risico op geweld als gevolg van de berichten, was Facebook volgens de Oversight Board geoorloofd om het account te schorsen. Maar de toezichtraad zegt dat het ongepast van Facebook was om een schorsing voor onbepaalde tijd op te leggen. “Het is niet toelaatbaar dat Facebook een gebruiker voor onbepaalde tijd van het platform weert, zonder criteria over wanneer en of het account wordt hersteld.”

Daarom heeft de toezichtraad Facebook verzocht om de straf te herzien, om een gepaste, definitieve straf te bepalen. “Deze straf moet gebaseerd zijn op de ernst van de overtreding en het vooruitzicht van toekomstige schade.” Facebook krijgt hiervoor zes maanden de tijd.

Facebook-topman Nick Clegg laat in een reactie weten de bevindingen van de raad in overweging te nemen “om te bepalen welke actie duidelijk en proportioneel is”. “Tot die tijd blijft het account van meneer Trump geschorst.”

Beslissing van de raad werd al eens uitgesteld

Het Facebook Oversight Board werd eind vorig jaar opgericht om te beoordelen of berichten en accounts op Facebook terecht verwijderd zijn. Deze raad heeft het laatste woord, ook Facebook-oprichter Mark Zuckerberg kan zich er niet mee bemoeien.

Op 21 januari bleek dat de toezichtraad zich over de schorsing van Trump zou gaan buigen. Normaal duurt het negentig dagen om tot een oordeel te komen, maar dit keer werd de zaak uitgesteld om de ruim negenduizend ingestuurde berichten te verwerken. Iedereen die wilde, kon zijn mening insturen.

Trump werd in januari op meerdere platforms verbannen. Op Twitter is zijn account permanent gesloten. Daarnaast besloot YouTube dat Trump voorlopig geen video’s meer kon plaatsen.

Read More

Android-tablets krijgen scherm dat mediadiensten bundelt en uitlicht

Google heeft woensdag een nieuwe functie voor Android-tablets aangekondigd. Het nieuwe scherm ‘Entertainment Space’ moet de plek worden waar apps voor mediagebruik worden gebundeld, zoals videodiensten, games en boeken.

De Entertainment Space wordt links naast het thuisscherm geplaatst en moet volgens Google tijd besparen als gebruikers iets zoeken om te doen. “Het voorkomt dat je de hele tijd tussen apps wisselt”, schrijft Google-topman James Bender. “Nadat je bent ingelogd bij je abonnementsdiensten, laat Entertainment Space persoonlijke aanbevelingen zien op basis van hoe jij media consumeert.”

Het scherm bestaat uit drie tabbladen voor video’s, games en e-books. Het videotabblad lijkt op een tabletversie van Google TV voor Chromecasts. Hiermee kunnen mensen direct verdergaan met een serie of krijgen ze aanbevelingen van verschillende apps te zien. Ook zijn er snelkoppelingen naar apps van recent gebruikte videodiensten.

Netflix doet niet mee aan nieuwe functie

The Verge schrijft overigens dat Netflix niet meedoet aan Entertainment Space. De app zal wel te zien zijn in het tabblad, maar de tablet zal geen series of films van de dienst uitlichten.

In het gamescherm worden nieuwe games uitgelicht om te proberen op basis van wat de gebruiker eerder heeft gespeeld. Ook kunnen ze vanuit het venster direct verder spelen met eerder geopende spellen.

Het boekenscherm is gekoppeld aan Google Play Books. Mensen kunnen van hieruit direct verder in een boek dat ze aan het lezen waren. Ook audioboeken worden in het venster getoond.

Entertainment Space wordt “later dit jaar” wereldwijd beschikbaar gemaakt op nieuwe en enkele bestaande Android-tablets, schrijft Google. Om welke tablets het precies gaat is onduidelijk, evenals een specifieke datum.

Read More