Category: Apps

Ordina trekt stijgende lijn door in tweede kwartaal

Na een goed eerste kwartaal van 2021 zag Ordina de omzet in het tweede kwartaal opnieuw groeien, met 3,9 procent tot 95,4 miljoen euro. Wel zag de it-dienstverlener door een aantal extra kostenposten de winst dalen met 1,1 procent tot 3,5 miljoen euro.

Dat de winst in het tweede kwartaal onder druk stond, komt door een aantal effecten waaronder een inhaaleffect op verlof, investeringen in groei en de impact van eenmalige kostenposten en kosten van uitgestelde activiteiten – met name marketing – in verband met Covid-19-maatregelen (lockdowns).

Die eenmalige kostenposten slaan vooral op een gerechtelijk dispuut dat Ordina heeft met een leverancier. De it-dienstverlener heeft die zaak verloren maar is in hoger beroep gegaan. Vooruitlopend op de uitspraak hiervan heeft het bedrijf een voorlopige voorziening van 1,6 miljoen euro in de boeken opgenomen.  

In het eerste halfjaar van 2021 kwam Ordina uit op een omzet van 195,7 miljoen euro (eerste halfjaar 2020: 188 miljoen euro), een toename van 4,1 procent. De eerste zes maanden van dit jaar leverde wel een groei van de nettowinst op: van 10,3 miljoen (eerste halfjaar 2020) naar 11,9 miljoen euro.  

Toch weer meer inhuur

Volgens topman Jo Maes is de omzetstijging met name gerealiseerd bij de overheid. Die blijft onverminderd inzetten op digitale dienstverlening, datagedreven oplossingen en cybersecurity & compliance. In de financiële en industriesectoren, de andere twee kernmarkten, is die behoefte er ook, maar de groei lager.  

België en Luxemburg presteren aanhoudend sterk. De omzet steeg in het eerste halfjaar met 9,7 procent naar 69,4 miljoen euro (eerste half jaar 2020: 63,2 miljoen). Ook in Nederland is de groei ingezet, maar die steekt daar met 1,2% (van 124,8 naar 126,3 miljoen euro) nog schril bij af.  

Ordina heeft nog wel last van een krappe arbeidsmarkt. Hoewel het in het tweede kwartaal lukte om tien nieuwe medewerkers te werven, was de uitstroom groter. Over de eerste zes maanden genomen daalde het aantal medewerkers met 49 (voltijdsarbeidsplaatsen) naar 2.256, ten opzichte van 2.305 in dezelfde periode vorig jaar.

Werving blijft een prioriteit, ook in het tweede halfjaar van 2021. Vanwege de aanhoudende vraag naar it-dienstverlening en de krapte op de arbeidsmarkt moest Ordina meer it-experts inhuren om te voldoen aan de verplichtingen, met name bij de overheid in zowel Nederland als België/Luxemburg. Het afbouwen van inhuur is juist een van de doelstellingen onder het bewind van ceo Maes.

Read More

Kunstmatige intelligentie leert van kinderen

Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, ai) heeft moeite met generaliseren. Haar redeneer- en probleemoplossend vermogen, een belangrijke vorm van intelligentie, is slechts matig ontwikkeld. Wel kan ai vaak veel meer informatie verwerken dan mensen dat kunnen.

Dit stelt Claire Stevenson, universitair docent psychologische methodenleer aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze doet onderzoek naar de vraag hoeveel intelligentie er eigenlijk zit in ai. Stevenson kijkt naar algoritmes en in hoeverre die analogieën kunnen oplossen. 

Mensen kunnen beter dan ai een oplossing bedenken voor een nieuw probleem op basis van verbanden met een bekende. Als kinderen weten dat dorst staat tot drinken, begrijpen ze na een tijdje dat bloeden staat tot pleister en niet tot wond of snijden. Door het verband tussen dorst en drinken toe te passen op bloeden komen ze op het juiste antwoord pleister, in plaats van bekende associaties zoals wond of snijden.’

Stevenson deed eerst zulke experimenten met kinderen. Daarna verlegde ze haar aandacht naar cognitieve AI en het nabootsen van intelligentie. AI kan alleen na lange training oplossingen aandragen via abstract redeneren. En dan beperkt deze vorm van intelligentie zich tot het terrein waarop het was getraind. 

Leerpotentieel

” De kernvraag is hoe mensen zo slim worden”

Stevenson onderzoekt momenteel hoe ai en kinderen van elkaar kunnen leren. De kernvraag is hoe mensen zo slim worden. Ze analyseert hoe intelligentie zich ontwikkelt en hoe het creatieve proces tot stand komt, specifiek bij kinderen en AI. Hierbij verbindt ze haar expertise rond ontwikkelingspsychologie en die rond wiskundige modellen en informatica. ‘Ik wil eigenlijk menselijke intelligentie testen bij ai, en ai- intelligentie bij kinderen.’

In haar onderzoek wil ze een verband gaan leggen tussen het leerpotentieel van ai en dat van kinderen. Ze wil daarvoor gaan vergelijken hoe beiden redeneertaken en bepaalde problemen oplossen, onder andere in de online leeromgeving Oefenweb. Deze kennis hoopt ze vervolgens in te kunnen zetten voor de verdere ontwikkeling van ai en van de leeromgeving voor kinderen. 

Stevenson: ‘Stel dat ai analogie-redeneren onder de knie krijgt en zo flexibeler en creatiever leert te denken. Samen met het ongekende vermogen tot algemene (feiten)kennis en verwerkingscapaciteit, zou ai verbanden kunnen zien tussen ver uit elkaar liggende gebieden. Bijvoorbeeld het leggen van parallellen tussen ziekteverloop en genezing en de strijd tegen klimaatverandering. Zo zou ai onverwachte kennis kunnen aandragen voor het oplossen van complexe vraagstukken.’

Read More

Intel stelt nieuwe chipgeneraties voor

Chipfabrikant Intel heeft zijn roadmap voor proces- en verpakkingsinnovaties voorgesteld tot 2025 en verder. Het bedrijf wil vanaf 2024 chips gaan produceren op 20 Angstrom, met een compleet nieuwe transistorarchitectuur. Die chips zullen ook voor derde partijen gebouwd gaan worden, waaronder Qualcomm.

Een eerste nieuwigheid is alvast dat Intel zijn productieprocédés niet meer zal benoemen naar gelang de nanometers. Die methode kwam immers hoe langer hoe meer niet meer overeen met de realiteit. De Intel 7 bijvoorbeeld is de nieuwe naam voor wat vroeger de 10nm Enhanced SuperFin heette, maar die (min of  meer) overeenkwam met het 7 nanometer-procedé van concurrent TSMC. Die Intel 7 is momenteel volop in productie en zal ten opzichte van zijn voorganger een stuk betere prestaties meekrijgen, ongeveer 10 à 15 procent per Watt.

Vanaf de tweede helft van volgend jaar begint Intel dan de Intel 4 te bakken. Deze wordt gemaakt via euv-lithografie (extreme ultraviolet lithography) en krijgt opnieuw 20 procent betere prestaties per Watt. De Intel 4 zal vanaf 2023 in verschillende Intel-producten opduiken, inclusief de chipfamilies Meteor Lake voor consumenten en Granite Rapids voor datacenters.

Intel 3 maakt gebruik van verdere FinFET-optimalisaties en verhoogde euv om een prestatie per watt verbetering van ongeveer achttien procent te realiseren ten opzichte van Intel 4, samen met aanvullende gebiedsverbeteringen. Intel 3 zal in de tweede helft van 2023 klaar zijn om te beginnen met de productie van producten.

Angstrom

“Opmerkelijk is dat Intel de chip ook zal gaan fabriceren voor Qualcomm”

Na de Intel 3 is het dan de beurt aan een compleet nieuwe aanpak, met de Intel 20A. Intel 20A luidt het ‘Angstrom’-tijdperk in met twee technologieën, RibbonFET en PowerVia. RibbonFET zal de eerste nieuwe transistorarchitectuur van Intel zijn sinds FinFET in 2011. De technologie zorgt voor hogere transistorschakelsnelheden, terwijl dezelfde aandrijfstroom wordt bereikt als met meerdere fins in een kleinere afdruk.

PowerVia is dan weer Intels implementatie van ‘backside power delivery’, waarbij de signaaloverdracht wordt geoptimaliseerd doordat er geen stroom hoeft te worden geleid aan de voorzijde van de wafer. De stroom komt vanaf dan vanaf de onderkant. Op die manier ‘lekt’ er minder stroom en kunnen chips nog hogere kloksnelheden behalen, zegt Intel.

De verwachting is dat Intel 20A in 2024 op de markt komt. Opmerkelijk is dat Intel de chip ook zal gaan fabriceren voor Qualcomm. Dat Amerikaanse bedrijf liet zijn chips tot nog toe bij Samsung en TSMC bouwen.

Na 2025 is het dan de beurt aan Intel 18A, die met de tweede generatie van RibbonFET wordt uitgerust en gebakken worden met een nieuwe generatie euv-machines van de Nederlandse fabrikant ASML.  

Read More

Surinaams it-bedrijf zoekt talent in Benelux

De Surinaamse it-dienstverlener Qualogy Carribean uit Paramaribo zoekt nieuwe medewerkers en richt zich daarvoor specifiek op mensen uit de Benelux. Wie zich voor minstens twee jaar in Paramaribo wil vestigen, mag solliciteren.

Specifiek is Qualogy op zoek naar onder meer ervaren softwaretesters en Oracle- en Java-ontwikkelaars. Het bedrijf richt zich op dienstverlening in de regio, onder meer voor de Surinaamse overheid, banken, verzekeraars, instanties en bedrijven op de Caribische eilanden en in buurland Brits-Guyana. Ook worden offshore-projecten uitgevoerd voor Nederlandse organisaties. Andersom gebeurt ook: Qualogy Caribbean voert steeds vaker zelfstandig projecten uit in Europa. Dat komt omdat het bedrijf werkt volgens Europese en westerse standaarden.

Nilesh Bishesar, algemeen directeur bij Qualogy Caribbean, koos er achttien jaar geleden zelf ook voor om terug te gaan naar Suriname. ‘Na mijn studie aan de TU in Delft remigreerde ik naar Suriname, mijn thuisland’, vertelt hij. ‘Ik ben er nooit meer weggegaan. Qualogy speelt een grote rol in de digitale transformatie in Suriname en de regio, we maken dus echt impact met ons werk. En de vraag naar onze dienstverlening groeit. We zijn op zoek naar Nederlandssprekend talent dat samen met ons wil groeien. Ons team bestaat nu uit 55 medewerkers. Over enkele jaren verhuizen we naar een nieuwe locatie, met als streven 25 nieuwe collega’s.’

Qualogy Caribbean is een dochter van het Nederlandse Qualogy dat kantoren heeft in Rijswijk en Amsterdam. De Caraïbische afdeling moet qua arbeidsvoorwaarden niet onderdoen voor zijn Nederlandse moeder, onderstreept het bedrijf nog. ‘De lokale medewerkers ontvangen een waardevast en marktconform salaris en ook de secundaire voorwaarden zijn op het niveau dat past bij een internationale dienstverlener.’

Read More

Microsoft opent Amsterdams lab moleculaire simulatie

Microsoft Research opent in Amsterdam een nieuw laboratorium gericht op moleculaire simulatie. Nederlands grootste expert op gebied van machine learning, prof. dr. Max Welling, krijgt hierover de leiding. Na vier jaar stopt Welling bij de Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm waar hij de researchafdeling op het gebied van artificiële intelligentie hielp op te bouwen.

Welling die een achtergrond heeft in theoretische natuurkunde, wil de tweede helft van zijn carrière besteden aan klimaatverandering. Hij werd daarbij geïnspireerd door Bill Gates’ boek ‘How to Avoid a Climate Disaster’. Welling beseft dat de uitdaging op dit gebied enorm is. Hij denkt dat computationele chemie oplossingen dichterbij kan brengen. Computersimulatie is daarbij de sleutel tot succes. Daarvoor is heel veel rekenkracht nodig, iets dat Microsoft kan leveren. In een later stadium komt daar quantum computing bij.

In het nieuwe hoofdstedelijke laboratorium wordt gebruik gemaakt van deep machine learning in de cloud om moleculen op grote schaal te simuleren en te voorspellen hoe zij zich gedragen. Deze inzichten kunnen worden gebruikt voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het doel is om een beter begrip te krijgen van moleculen, de bouwstenen van het bestaan, om nieuwe oplossingen te creëren. Daarbij valt niet alleen aan klimaatverandering te denken, maar ook aan gezondheidszorg, medicijnontwikkeling en duurzame materialen. 

Moleculaire simulatie

“En toch begrijpen we moleculen niet echt”

Microsoft voert zijn inspanningen op gebied van moleculaire simulatie op. Chris Bishop, directeur bij Microsoft Research Cambridge, vertelt in een podcast hoe hij Welling voor het nieuwe machine learning project in Amsterdam wist te strikken. Beide onderzoekers delen een natuurkundige achtergrond en hebben dezelfde visie op moleculaire simulatie. Ze geloven in een toekomst waarin machine learning en quantum computing worden gebruikt om moleculen te modelleren.

Welling: ‘Het is een beetje vreemd. Moleculen zijn eigenlijk alles om ons heen, behalve licht en een paar andere krachten die we niet echt kunnen zien, maar al het andere is gemaakt van moleculen. En toch begrijpen we ze niet echt. We kunnen hun eigenschappen niet echt voorspellen. Dus als we moleculen beter gaan begrijpen, komen een aantal toepassingen binnen handbereik.’

Hij geeft als voorbeeld het ontwerpen van betere katalysatoren om de waterstofeconomie te helpen. ‘Als je water wilt splitsen in waterstof en zuurstof, kost dat juist veel energie. Als je een katalysator vindt om de hoeveelheid energie die je nodig hebt te verminderen, maak je dat proces een stuk efficiënter en vergroot je de mogelijkheid om water in zekere zin als batterij te gebruiken. In waterstof kun je energie opslaan. Over het algemeen kunnen we betere materialen maken.’

Duur rekenwerk

Bishop vergelijkt moleculaire modellering met een ‘verbazingwekkende computationele microscoop’ waarmee je diep in de werking van levende organismen kunt kijken. Probleem is echter dat dit rekenwerk buitengewoon duur is. Het idee is dat machine learning dit rekenwerk met vele ordes van grootte kan versnellen. De trainingsgegevens kunnen volgens hem grotendeels synthetisch zijn.

Het laboratorium van Bishop in Cambridge gaat nauw samenwerken met Welling’s nieuwe onderzoeklab in Amsterdam. In beide steden zullen teams worden opgebouwd. Welling wil beginnen met de bouw van een systeem dat de eigenschappen van moleculen kan voorspellen. Dit systeem moet ook moleculen met bepaalde eigenschappen kunnen genereren. Op zoek naar moleculen met bepaalde eigenschappen zal het systeem een enorme ruimte van moleculen moeten kunnen doorzoeken. Dit is alleen mogelijk door machine learning. Welling wil een software stack bouwen die dat kan bereiken. Hij heeft als droom dat over tien jaar het probleem van het begrijpen van moleculen is opgelost.

Read More

ASML toont glanzende cijfers over tweede kwartaal

ASML heeft glanzende cijfers over het tweede kwartaal gepresenteerd. De orderboeken van de chipmachinebouwer staan op een recordstand. De winstvooruitzichten voor dit jaar gaan verder omhoog. De vraag is zo groot dat de capaciteit van EUV-lithografie-systemen in 2023 boven de zestig machines komt te liggen.

Afgelopen kwartaal werd voor 8,3 miljard euro aan orders binnengesleept, waaronder 4,9 miljard euro voor EUV-systemen. Dat was een recordinstroom. De totale orderportefeuille komt daardoor op 17,5 miljard euro.

Nigel van Putten, analist van zakenbank Kempen houdt rekening met de mogelijkheid dat sommige klanten waaronder Intel en Micron nu alvast orders plaatsen wetende dat de uitlevering over meerdere jaren wordt uitgesmeerd. 

De netto-omzet over het tweede kwartaal kwam uit op vier miljard euro. De bruto-winstmarge bedroeg 50,9 procent, een stuk boven de verwachtingen. Dat kwam vooral door hogere inkomsten uit de verkoop van software-upgrades. Met deze software kunnen klanten hun capaciteit snel vergroten, iets wat bij de huidige schaarste aan chips goed van pas komt.

Legacy nodes

Overigens beperkt de enorme vraag zich niet alleen tot geavanceerde ‘nodes’, maar ook ‘legacy nodes’ en ‘volwassen nodes’ in zowel ‘logic’ als ‘memory’ zijn sterk in trek. ASML-topman Peter Wennink zegt alle zeilen bij te zetten. Hij verwacht dat de netto-omzetgroei dit jaar op 35 procent uitkomt, terwijl de verwachte brutomarge tussen 51 procent en 52 procent in komt te liggen.

Voor het derde kwartaal wordt een netto-omzet van 5,2 miljard á 5,4 miljard euro verwacht. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling zullen rond de 645 miljoen euro uitkomen.

Bij de EUV-systemen werd onlangs het eerste Twinscan NXE:3600F systeem verscheept. Dit systeem biedt een productiviteitsverbetering van 15 procent tot 20 procent vergeleken met zijn voorganger. ASML lapt ook oudere systemen op, wat de circulaire economie ten goede komt. Onlangs werd de honderdste Twinscan opgeknapt.

Read More

Logius huurt voor 225 miljoen applicatiediensten in

Na een aanbesteding heeft it-beheerder voor de overheid Logius vijf nieuwe raamovereenkomsten voor applicatiediensten gesloten. Tot de gelukkige partijen behoren Atos , Capgemini, CGI, Netcompany en Ordina. De geschatte totale waarde bedraagt 255 miljoen euro over de looptijd van minimaal twee tot maximaal vier jaar.

Het vijftal dingt vanaf dit najaar steeds in minicompetities mee naar opdrachten voor applicatiediensten voor het primaire proces van Logius. Het gaat bijvoorbeeld om  authenticatiemiddelen, digitale post en notificaties zoals DigiD, DigiD Machtigen en MijnOverheid, voor zowel burgers als ondernemers. Werkzaamheden die hieronder vallen zijn beheer- en onderhoud, (door)ontwikkeling, migratie, (re)transitie, kwaliteitsborging, het geven van (ad hoc) advies en het verlenen van service integratie.  

Naast gebruikelijke grote partijen als Atos, Capgemini, CGI en Ordina is Netcompany een opvallende winnaar. Het Deense bedrijf met een vestiging in Delft claimt een jarenlange ervaring te hebben in het moderniseren van applicaties voor diverse ministeries in zowel Nederland als Denemarken en ziet mogelijkheden om samen met Logius het applicatielandschap te vernieuwen.  Het agentschap wil een stap zetten op het gebied van containerisatie, de SAFe/Agile-methode, volledige automatisering en integrale monitoring.

Read More

Microsoft maakt clouddienst van Windows

Op zijn Inspire-evenement heeft Microsoft Windows 365 aangekondigd. Met deze nieuwe clouddienst wordt het mogelijk om Windows 10 en 11 op pc’s en tablets te draaien, ook al hebben deze Linux, Android of iOS als besturingssysteem.

Windows 365 draait via Azure Virtual Desktop en zal als een abonnement worden aangeboden, waarbij bedrijven een bepaald bedrag per gebruiker betalen. Op die manier kunnen deze overal toegang krijgen tot dezelfde desktopomgeving, waar ook ter wereld. De lancering is voorzien voor 2 augustus, een dag eerder worden de prijzen bekendgemaakt.

Die prijs zal ook afhangen van de virtuele configuratie die gebruikers willen gebruiken: hoe meer geheugen, opslag en rekenkracht gewenst is, hoe hoger de prijs allicht zal zijn. Windows 365 zal gelanceerd worden met Windows 10 als besturingssysteem; zodra Windows 11 beschikbaar is, zal ook deze aangeboden worden. De besturingssystemen komen in twee varianten: Business en Enterprise.

Met Windows 365 zal het gemakkelijk worden om sessies te starten op een bepaald apparaat en later naadloos verder te gaan op een andere machine, benadrukt Microsoft. Onder meer Office 365, Dynamics 365 en Power Platform zullen onmiddellijk via de nieuwe dienst werken. Daarnaast zullen ook bestaande softwareontwikkelaars de kans krijgen om hun tools voor de clouddienst geschikt te maken, via api’s. Hoe dat precies in zijn werk gaat, is nog niet helemaal duidelijk.

Voor de beveiliging van de dienst rekent Microsoft op tweefactorauthenticatie en encryptie van de opslag en de verbinding met de cloud. Endpointsystemen worden via Defender for Endpoints beveiligd.

Read More

Delftse vinding garandeert veilig internetverkeer

De veiligheid van het internetverkeer valt in de toekomst te garanderen. Dankzij quantum computing is straks onaftapbare digitale communicatie mogelijk. Dit volledig veilig berichtenverkeer kan over dezelfde glasvezelverbinding plaatsvinden als het conventionele internetverkeer.

Ingenieurs van QuTech, het samenwerkingsverband van TU Delft en TNO, hebben dit nieuwe systeem ontwikkeld dat ook goed schaalbaar is. Barak Fouladi, technologiebaas en lid van de raad van bestuur bij KPN, spreekt van een belangrijke ontwikkeling. Met hulp van KPN en Cisco kon de werking van deze methode in de praktijk worden aangetoond. Een proefopstelling werd gebouwd waarbij een gebruiker in Delft via standaard glasvezel volkomen veilig communiceerde met een gebruiker in een KPN-gebouw te Den Haag.

Ook als computers in de toekomst nog veel grotere rekenkracht krijgen, valt deze communicatie niet te ontsleutelen. Bij de huidige, met cryptografie beveiligde communicatie zoals bijvoorbeeld banken die toepassen, bestaat dat gevaar wel. Een aanvaller kan berichten onderscheppen en die later ontcijferen als het rekentuig voldoende snel is.

QuTech’s quantum-sleuteldistributie (QKD) elimineert dat risico. Alle informatie die wordt uitgewisseld, gaat via een centraal knooppunt. Bij gebruik van quantumtechnologie verstoort het afluisteren van een bericht de transmissie van de quantumsleutel.

Quantumsleutel

Projectleider Joshua Slater: ‘Als de quantumsleutel wordt verstoord, weten de gebruikers dat ze die sleutel niet moeten gebruiken voor hun geheime communicatielijn. Zodra de quantumsleutel met succes is gedeeld met de beoogde ontvanger, is de rest van de beveiligde communicatie verzekerd van de zogenaamde ‘forward secrecy’: de zekerheid dat de sleuteldistributie, nu en in de toekomst, niet kan worden gekraakt.’

Momenteel worden er al QKD-systemen aangeboden, maar die zijn volgens Slater lastig op te schalen. Daarom heeft QuTech een QKD-systeem ontwikkeld dat geen meetapparaat nodig heeft. Zo’n MDI-QKD verbindt meerdere gebruikers via een centraal knooppunt dat als een klassieke telefooncentrale werkt. De techniek wordt in een (fysiek) stervormig netwerk gebruikt. Volgens Slater is het systeem zo ontworpen dat aanvallen van hackers tegen het centrale knooppunt de beveiliging van het protocol niet kunnen breken.

Mijlpaal

Grote voordeel is dus de schaalbaarheid. Het systeem kan heel veel gebruikers aan. Volgens Slater vormt de introductie van MDI-QKD een belangrijke stap naar het toekomstig quantum internet. Nieuwe functionaliteit valt toe te voegen zonder dat er iets in het netwerk hoeft te veranderen. Het netwerk kan een upgrade krijgen voor een toekomst vol nieuwe quantumprocessoren, quantumrepeaters, quantumverstrengeling, quantumgeheugen en quantumcomputers.

Jesse Robbers, directeur van Quantum Delta NL, spreekt van een geweldige mijlpaal. ‘Het is een belangrijke basis voor de uitrol van een nationale quantumnetwerk-infrastructuur in Nederland,’ zo besluit hij.

Read More

Api-strategie overheid aangescherpt

De application programming interface (api)-strategie voor de Nederlandse overheid wordt verder aangescherpt. Op de (verplichte) standaardregels voor het ontwerp van api’s, de REST API Design Rules, komen extensies. Deze zorgen ervoor dat digitale diensten nog beter met elkaar kunnen samenwerken.

Frank Terpstra, de drijvende kracht achter het Kennisplatform API’s, kondigt deze uitbreidingen aan. Meer handvaten voor gebruik van api’s komen beschikbaar bovenop de basisregels die bij de overheid standaard zijn. Het is de bedoeling dat de extensies meer maatwerk mogelijk maken op een minder verplichtende manier.

Verder komt er een update van de Nederlandse api-strategie. Herschreven is het hoofdstuk architectuur. ‘Kleine verbeteringen waren nodig. Overheidsdata kunnen daardoor nog gemakkelijker worden ontsloten,’ aldus Terpstra, tevens senior adviseur bij Geonovum.

Op basis van de eerder genoemde REST API Design Rules zijn drie extensies ontwikkeld. Terpstra: ‘De eerste nieuwe extensie zorgt ervoor dat de beveiliging van api’s goed kan worden geregeld.

Een tweede uitbreiding betreft de naamgeving. Gewerkt wordt aan een meer gestandaardiseerde manier om begrippen aan te duiden. Wordt bijvoorbeeld voor afkortingen gekozen of voor volledige omschrijvingen? Wordt een Engels term gebruikt of de Nederlandse vertaling? Afspraken hierover kunnen de uitwisseling van informatie in api’s bevorderen. De derde extensie heeft betrekking op hypermedia. Bij standaardisatie in het gebruik van hyperlinks kunnen machines gemakkelijker van de ene api naar de andere navigeren.’

Publieke consultatie

“Zijn droom is dat Mark Rutte eenzelfde oproep doet”

Tot eind augustus loopt een publieke consultatie waarin kan worden gereageerd op de drie voorgestelde extensies. Het Kennisplatform wil weten of deze uitbreidingen een goede weerspiegeling vormen van ‘best practices’ op api-gebied. Medio september volgt een tweede consultatieronde over een volgende serie extensies die in de maak zijn. Ook zijn dan voorstellen klaar om het gebruik van api’s extra te stimuleren. Een nieuw manifest wordt voorbereid om beleidsmakers meer bewust te maken van de voordelen van api’s.

Volgens Terpstra moet Nederland een voorbeeld nemen aan Vlaanderen waar de minister-president Jan Jambon alle overheden heeft gemaand zo veel mogelijk api’s te gebruiken. Zijn droom is dat Mark Rutte eens eenzelfde oproep doet. Want hoewel het gebruik van api’s in de lift zit, is nog veel potentieel onbenut.

Meer betrokkenheid nodig

Ook meer commitment bij bestuurders van vooral uitvoeringsorganisaties zou welkom zijn. Maar er zijn ook positieve voorbeelden. Koplopers zijn de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Kadaster en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) is eveneens goed op weg. De Basisregistratie Personen (BRP) won de gouden API

Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stimuleert met haar api’s mobiliteitsdiensten, variërend van deelauto’s tot deelfietsen. Vermeldenswaard zijn tevens het project Blauwe Knop van de RDW (wegverkeer) en de VNG (gemeenten) die voortbouwt op de api-strategie van de overheid. Allerlei partijen betrokken bij de schuldhulpverlening kunnen hierbij aansluiten. Succesvol is ook de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Sinds hiervoor een api beschikbaar kwam, was het aantal bevragingen in één jaar groter dan in alle zeven jaar daarvoor.  

Volgens Terpstra loont het zeer de interfaces af te stemmen op wat voor de ontwikkelaarswereld begrijpelijk is. Als wordt ingezet op techniek die voor programmeurs herkenbaar is, krijgen api’s vleugels. Hoe meer data worden uitgewisseld tussen verschillende systemen des te lager de kosten en des te groter het bereik.

Read More