Category: Business

DDA: Grote datacenters zijn juist heel duurzaam

De datacenterbranche doet drie oproepen om het gebruik van datacenters verder te verduurzamen: bedrijven en overheden moeten hun datacenters centraliseren, eindgebruikers moeten verantwoordelijkheid nemen voor vergroening, en meer regie moet het gebruik van restwarmte als energiebron versnellen. DDA-directeur Stijn Grove gaat in gesprek met Computable ook in op de veelgehoorde kritiek dat datacenters stroomslurpers zijn.

De Europese datacenterbranche heeft het doel om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Volgens belangenorganisatie DDA (Dutch Datacenter Association) is de sector hard op weg om die belofte na te komen. Maar, er moet nog een flink aantal punten worden verbeterd. Daarin is samenwerking erg belangrijk.

Dat staat in een toelichting op het rapport: Datacenters & Duurzaamheid 2021. Sommige verbeteringen liggen namelijk buiten de macht van de datacenters. Die krijgen bovendien vaak de zwartepiet toegespeeld in discussies over energiegebruik, terwijl de verantwoordelijkheid voor vergroening ook bij gebruikers en burgers ligt. Aldus DDA-directeur Stijn Grove. De brancheorganisatie doet de volgende drie oproepen om de duurzaamheid van de sector te verbeteren. 

‘Besteed ict uit naar efficiënte datacenters’

“Breng eigen servers naar een centrale plek of naar de cloud”

Die oproep is vooral gericht aan overheden, bedrijven en organisaties. DDA: ‘Het is niet alleen aan de datacenters om het energieverbruik van onze data zoveel mogelijk te beperken. Elk bedrijf dat bijdraagt aan de digitale economie zou zich bewust moeten zijn van de (milieu)impact van hun data en hoe hier mee om te gaan.’ Door de ict te outsourcen naar moderne en efficiënte datacenters kan elk bedrijf bijdragen aan de verduurzaming van de ict-apparatuur en dataverwerking, aldus de brancheorganisatie.

Door schaalgrootte kunnen datacenters bijvoorbeeld besparen op energieverbruik voor koeling en het laten draaien van de apparatuur. Ook kunnen ze daardoor gebruik maken van de nieuwste, energie- efficiënte apparatuur, is de gedachte. DDA-directeur Grove: ‘De laatste tien tot twintig jaar is door concentratie van ict-middelen in datacenters het energiegebruik verlaagd. Vroeger had iedereen zijn eigen datacenter. Mede door de opkomst van cloudcomputing komt dat nu samen op één plek. Onze oproep is: Als je nog eigen ict hebt, breng dat naar een centrale plek of naar de cloud.’

Grove denk dat veel partijen vanuit een gedateerd perspectief naar hun servers kijken. Ze zijn bijvoorbeeld bang om de controle en het beheer uit handen te geven. Maar hij ziet een kentering. Bijvoorbeeld bij banken die steeds vaker een groot deel van hun applicaties buiten de eigen datacenters draaien. Ook ziekenhuizen zetten hun servers vaker buiten de deur. ‘Het is vaak efficiënter, je hebt een redundante omgeving, de kosten voor bijvoorbeeld personeel zijn lager en het is duurzaam’, vat hij samen. Als schoolvoorbeeld van een partij die het goed heeft gedaan, noemt Grove de Nederlandse rijksoverheid. Die ging van 64 datacenters terug naar vijf. Het stroomverbruik verminderde met de helft. 

‘Verantwoordelijkheid voor verduurzaming ligt ook bij datacenter-gebruiker’

DDA:Van de totale energie die nodig is voor het draaiende houden van het datacenter gaat er maar 15 tot 20 procent naar facilitaire zaken zoals koeling. De overige energievraag gaat naar de servers. Dit geeft aan dat niet alleen datacenters verantwoordelijk zijn voor verdere verduurzaming van ons internet, maar dat ook de klanten van datacenters, die immers in de meeste gevallen de eigenaren van de serverapparatuur zijn, nog stappen kunnen zetten.’

Volgens de belangenorganisatie is het belangrijk dat zij ook de verantwoordelijkheid nemen en hun rol pakken in de verdere verduurzaming van de sector. Het draait om samenwerking. Grove: ‘De keuze van hardware, maar ook de inzet van artificiële intelligentie als speerpunt van de Nederlandse digitale transitie, zorgen voor meer vraag naar rekenkracht. Ook thuiswerkers of mensen die een avond Netflix kijken, moeten zich bewust zijn dat er een datacenter draait om dat allemaal mogelijk te maken.’

Volgens de DDA wordt er te vaak onterecht gewezen naar datacenters als de grote energieslurpers. Terwijl die serverruimten onderdeel zijn van een veel groter geheel. Grove: ‘Als je kijkt naar het energiegebruik dan zit 50 procent van de in de ict gebruikte stroom in de apparatuur van eindgebruikers, 30 procent in de netwerken en zo’n 20 procent in de datacenters.’
Hij vervolgt: ‘Datacenters kunnen draaien aan de knoppen van stroom en koeling. Maar wij gaan niet over de knoppen van klanten van datacenters en de inzet van ict-apparatuur bij mensen thuis.’ Hij legt uit dat energiezuinige servers, maar ook serverconfiguraties, die apparatuur zuiniger maken, en zelfs zuinige software, moeten bijdragen aan minder energieconsumptie. 

Centrale regie en één visie op warmtetransitie

In de derde oproep zet de DDA zich in voor het gebruik van restwarmte van datacenters voor het verwarmen van de bebouwde omgeving. Dat wordt nu al op meerdere plekken in Nederland gedaan. Bijvoorbeeld op de High Tech Campus Eindhoven en het Science Park van Amsterdam. Maar volgens de brancheorganisatie blijft een versnelling van de uitrol op grote schaal nog uit. Onder andere door een gebrek aan ‘centrale regie’, ‘ruimtelijke planning’ en ‘knellende wetgeving’.

Grove: ‘Vanuit de overheid zijn er, na overleg met de sector, al een aantal stappen gezet. Zo is datacenterrestwarmte aangemerkt als duurzame warmtebron, komt restwarmte in aanmerking voor de SDE++ subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Red.) Er is zelfs een motie aangenomen voor het opzetten van een Routekaart Datawarmte.’ Maar volgens de DDA-directeur zitten er nog veel haken en ogen aan de subsidieregeling om restwarmte in te kunnen zetten en staat de routekaart nog in de kinderschoenen. ‘Er is veel goede wil van bedrijven, maar als je echt iets wil moet je af van de subsidies op fossiele brandstoffen anders krijg je geen energietransitie op gang.’

Ook moet er meer lokaal worden samengewerkt. ‘Gemeenten kunnen door middel van een plan of visie duidelijk beschrijven hoe de energietransitie lokaal moet worden vormgegeven. De budgetten die de gemeente voor de uitvoering hiervan reserveert, kunnen bijdragen aan een sluitende business case voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten.’ Ook kan de gemeente invloed uitoefenen op de ruimtelijke planning van datacenters. Zo kan vraag en aanbod van energie en restwarmte beter worden gereguleerd, denkt DDA.

Rapport

Het rapport Datacenters & Duurzaamheid 2021 geeft een overzicht van alles wat er momenteel al gebeurt op het gebied van energiebesparing, verduurzaming en vergroening. Het laat zien welke initiatieven de sector zelf al neemt, welke technologische ontwikkelingen er op dit gebied zijn, en ook waar de knelpunten zitten om de volgende stappen te zetten.

Read More

‘Vlammetje’ tussen Bill en Melinda na 27 jaar uit

Bill en Melinda Gates gaan na 27 jaar huwelijk scheiden. Kort na de bekendmaking door Amerikaanse media dook ook het officiële echtscheidingsverzoek op waaruit blijkt dat Melinda het verzoek tot ontbinding heeft ingediend. Opmerkelijk is dat het echtpaar geen huwelijksvoorwaarden heeft afgesloten.

Dat er vooraf niets is geregeld, is een verrassing. Het verhaal gaat dat Bill Gates voordat hij op 1 januari 1994 in Hawaii met Melinda trouwde, alle voor- en nadelen van een huwelijk op een whiteboard in zijn slaapkamer had gekalkt. Op dat moment was Gates al miljardair.  

Meer, Gates heeft regelmatig de lijst van rijkste mensen ter wereld aangevoerd. Een groot deel van zijn vermogen zit in de Bill en Melinda Gates Foundation. Het echtpaar heeft al meer dan 45 miljard dollar in die charitatieve stichting gestopt, met als doel een betere gezondheidszorg en minder armoede in de wereld. Vorig jaar werd Gates’ vermogen op 124 miljard dollar geschat toen hij ook zijn functie in het bestuur van Microsoft opgaf om zich volledig aan zijn goede-doelenwerk te kunnen wijden. Anders dan techmiljardair Jeff Bezos (Amazon) heeft Bill plechtig beloofd zijn vermogen aan te wenden voor ‘hogere doelen’. Bezos’ scheiding leverde vooral de advocaten veel werk op. 

Onduidelijk is hoeveel werk de advocaten aan de scheiding van Bill en Melinda krijgen (de papieren staan hier). Behalve de miljarden in de stichting heeft Bill nog eens vijf miljard dollar aan andere charitatieve doelen besteed. Maar de waarde van zijn aandelen in Microsoft is tijdens de Covid-19 pandemie zo snel gestegen dat zijn vermogen sneller stijgt dan het bedrag aan donaties. Het echtpaar heeft beloofd om zich samen aan hun stichting te zullen wijden. Tekenen voor een vechtscheiding zijn er nog niet.

Fanatiek

Beide partners kondigden hun scheiding maandag in een Tweetbericht aan. Ze vermelden daarbij dat er geen groei meer in de relatie zat; het vlammetje was uit. Eerder had Melissa zich er al over beklaagd dat Bill zich wel erg fanatiek op zijn charitatieve werk had gestort. Bill is geen gemakkelijke man om mee te leven. Hun oudste dochter Jennifer heeft zich op Instagram Story uitgelaten over de keuze van haar ouders. Het is een uitdagende episode voor ons hele gezin, schrijft ze. Ze vraagt hun privacy te respecteren. Maar vriendelijke woorden en steun zijn altijd welkom, aldus Jennifer.

Read More

KPN wijst overnamepogingen EQT en KKR af

KPN ziet niks in twee recente overnamevoorstellen. Het telecom- en ict-bedrijf wijst zowel een gezamenlijk overnamevoorstel van het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak als ook een poging van investeerder KKR van de hand.

KPN meldde zondag dat beide benaderingen door investeerders geen ‘tastbare ’en ‘materiële’ meerwaarde opleveren. Volgens de Financial Times was met het overnamebod van EQT en Stonepeak een bedrag van achttien miljard euro inclusief schulden gemoeid. KPN spreekt tegen dat er een bedrag is genoemd.

Ook meldt KPN het onlangs ook ongevraagd is benaderd door KKR. Ook dat voorstel is afgewezen. KPN benadrukt dat er geen gesprekken zijn gevoerd of onderhandelingen zijn geweest. Niet met EQT en Stonepeak en ook niet met KKR.

Volgens de ict- en telecomaanbieder hebben de raden van bestuur ‘zorgvuldig’ overwogen of de twee benaderingen in het belang van KPN zijn. Daarop is geconcludeerd dat de top van het bedrijf meer vertrouwen heeft in het voortzetten van de bedrijfsvoering onder de bestaande strategie die gericht is op de lange termijn en duurzaamheid.

KPN zegt alle belangen voor aandeelhouders, klanten, medewerkers, crediteuren, obligatiehouders, leveranciers, zakenpartners, de overheid en de Nederlandse samenleving te hebben meegewogen.

América Móvil

Het is niet voor het eerst dat investeerders interesse tonen in KPN. In 2013 wilde de Mexicaanse telecomaanbieder América Móvil KPN overnemen. Aandeelhouders wierpen toen een beschermingswal op tegen die overname.

Read More

Winst KPN groeit ondanks forse investeringen

Ondanks flinke investeringen in glasvezel en achterblijvende omzet in het zakelijke segment, wist KPN in het eerste kwartaal van 2021 achttien procent meer nettowinst te boeken dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het telecombedrijf vandaag.

KPN boekte afgelopen kwartaal een nettowinst van 141 miljoen euro bij een omzet die bijna drie procent daalde tot amper 1,3 miljard euro. De omzet daalde onder meer door de afstoting van KPN Consulting. KPN verkocht deze ict-dienstverlener in 2020 aan branchegenoot Cegeka, maar haalde ermee in het eerste kwartaal van vorig jaar nog wel vijftien miljoen euro omzet. Ook drukte het wegvallen van roaminginkomsten de omzet. Door corona wordt er minder gereisd en gebeld in het  buitenland.  

Toch wist het telecombedrijf een hogere nettowinst te boeken dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. En dat terwijl de onderneming flink investeert in zijn glasvezelnetwerk. De ambitie is om in 2025 twee derde van Nederlandse huishoudens toegang tot glasvezel te geven. KPN investeert tot 2025 3,5 miljard euro in de versnelde glasvezelaanleg. In het afgelopen kwartaal werd alvast 43 miljoen euro meer uitgegeven aan dergelijke kapitaalinvesteringen.

Zakelijk segment

KPN moet het duidelijk niet hebben van het zakelijke segment. De omzet uit dienstverlening aan grootzakelijke klanten daalde maar liefst twaalf procent, onder meer dus door afstoting van de consultingtak. De mkb-dienstverlening nam af met ruim zes procent. In de consumentenmarkt bleef de omzet vrijwel gelijk. Het waren voornamelijk wholesalediensten waar omzet nog ruim vijf procent steeg.

Dat de nettowinst toch steeg heeft volgens het bedrijf vooral te maken met gunstige afschrijvingen en lagere herstructureringskosten. Ook haalde de onderneming voordeel uit herfinanciering en herbeleggingen.

Voor het hele jaar 2021 verwacht KPN een lichte stijging van de brutowinst (ebitda): van 2,32 miljard euro (2020) naar 2,35 miljard (2021).

Read More

CES keert terug naar Las Vegas; IFA naar Berlijn

De CES, ‘s werelds grootste techshow, wil volgend jaar januari weer volledig in oude stijl terugkeren. Na de volledig virtuele show van 2021 keert het evenement terug naar de gokstad Las Vegas, al meer dan veertig jaar de thuishaven van de elektronicashow. De Europese tegenhanger IFA organiseert in september dit jaar ook weer een fysieke beurs.

Een ‘normale’ fysieke beurs bevalt de organisatoren toch het beste. Wel zullen sommige conferenties ook online worden uitgezonden. Met virtuele sessies kan een publiek worden bereikt dat normaliter niet naar Las Vegas reist. 

Volgens de Consumer Technology Association (CTA) hebben vooraanstaande techbedrijven als Amazon, AMD, AT&T, Dell, Google, Hyundai, IBM, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Qualcomm, Samsung en Sony hun komst bevestigd.

Ook de IFA, Europa’s grootste beurs voor elektronica, keert aanstaande september weer in fysieke vorm terug naar Berlijn. Net als de CES wordt dit een hybride evenement dat ook vanuit de huiskamer is te volgen. Beide organisatoren hebben inmiddels de nodige ervaringen opgedaan met het houden van online beurzen.

Read More

NXP pessimistisch over chiptekort

NXP Semiconductors verwacht dat het tekort aan chips voortduurt tot het einde van dit jaar. Inspanningen om de kloof tussen vraag en aanbod te dichten, leiden niet tot verbetering. Kurt Sievers, ceo van de Nederlandse chipfabrikant, zei dit tijdens een toelichting op de jaarcijfers van NXP.

Vorig jaar zomer raakte de vraag naar chips in een stroomversnelling. Na het uitbreken van de pandemie vertraagde de behoefte, maar toen de productie in China zich herstelde en de autoverkopen aantrokken keerde het tij. Het aanbod kon de behoefte niet meer bijbenen. De afgelopen maanden is de vraag alleen nog maar groter geworden, aldus Sievers. Vooral de chips die in auto’s belanden, zijn niet aan te slepen. De helft van NXP’s chipproductie gaat naar de auto-industrie. Sommige fabrikanten zijn zo in paniek dat ze bij meerdere fabrikanten dezelfde order plaatsen. NXP zegt dubbele bestellingen niet mee te tellen in de vraag. 

Wereldwijd worden fors meer elektrische auto’s verkocht dan was verwacht. Het Internationale Energie Agentschap (IEA) maakte vanochtend bekend dat de verkoop van elektrische auto’s vorig jaar met iets meer dan veertig procent is gestegen tot drie miljoen voertuigen, terwijl de pandemie de algemene verkoop met zestien procent drukte. In het eerste kwartaal spoot de verkoop zelfs 140 procent omhoog naar 1,1 miljoen voertuigen. Philips heeft er al voor gepleit de fabrikanten van medische apparatuur voorrang te geven bij de verdeling van chips gelet op het maatschappelijk belang van die sector.

NXP behaalde in het eerste kwartaal van dit jaar een winst van 353 miljoen dollar waar een jaar eerder nog een verlies van 21 miljoen werd geleden. De marges stegen aanzienlijk.

Read More

Microsoft vervangt Calibri als standaardlettertype

Na veertien jaar trouwe dienst is Calibri aan vervanging toe als het standaardlettertype in Microsoft Office. De designafdeling vindt dat het tijd wordt voor wat nieuws. In haar opdracht zijn vijf gloednieuwe lettertypes ontwikkeld.

Volgend jaar komt het Calibri-tijdperk ten einde dat begon met Office 2007. Daarvoor was Times New Roman het standaardlettertype. 

Microsoft heeft nog niet besloten waar uiteindelijk de keuze op valt. Heel democratisch krijgen de gebruikers daarin een stem. Ze kunnen een van deze vijf kandidaten kiezen. De kandidaten hebben met elkaar gemeen dat ze schreefloos zijn. Dat wil zeggen dat bij de letters geen lijntje staat als afsluiting dwars op de uiteinden van de letterlijnen. Ook lettertypes als Arial, Calibri en Helvetica zijn schreefloos. Times New Roman had daarentegen wel streepjes.

Flair

Microsoft meldt in een blog dat mensen zelden over standaardlettertypes nadenken. Maar helemaal onbelangrijk is het niet. Want een lettertype is vaak de eerste indruk die we maken. Het is onze visuele identiteit, of het nu gaat om een cv, document of e-mail. Een lettertype als Bauhaus 93 heeft flair, maar voor een standaardlettertype is het te uitgesproken. Bij het ontwerpen van lettertypes zijn niet alleen de lettervormen belangrijk, maar ook de ruimte en vormen tussen letters. 

De vijf nieuwe lettertypes dragen de namen Bierstadt, Tenorite, Skeena, Seaford en Grandview. Ze hebben ieder hun eigen persoonlijkheid. Bierstadt borduurt voort op de Zwitserse typografie rond 1950, maar oogt wel eigentijds. Skeena laat zich omschrijven als humanistisch. Seaford wil comfortabel en warm zijn. Grandview is Duits en industrieel. Dit lettertype is afgeleid van de klassieke Duitse bewegwijzering. Over Tenorite zeggen de ontwerpers: ‘Na jaren van Calibri, bekend om zijn zachte hoeken en smalle proporties, hadden we zin in iets heel ronds, breeds en knapperigs. Het geometrische genre voelde als de goede richting.’

Read More

Ctac zet in eerste kwartaal goede reeks door

Na het boekjaar 2020 met groeiende omzet- en winstcijfers te hebben afgesloten, trekt Ctac de positieve lijn door in het eerste kwartaal van dit jaar. De omzet steeg met 20,5 procent naar 26,4 miljoen euro en de winst verdubbelde ruimschoots naar een miljoen euro. ‘We zijn dit jaar goed van start gegaan’, concludeert topman Henny Hilgerdenaar van de Bossche it-dienstverlener.

De forse omzetgroei is voor een deel (7,1 procent) toe te wijzen aan de overname van Oliver IT, een specialist in integratie en softwareontwikkeling, eind vorig jaar. De autonome groei (13,4 procent) werd met name gedreven door een sterkere bijdrage van de tak Detachering en Projecten, met meer vraag naar SAP/S4 Hana-oplossingen

Belangrijke winstdrijvers in het eerste kwartaal waren de toegenomen productiviteit, een strikte kostenbeheersing en een betere beheersing van de projectresultaten. 

Volgens directeur Hilgerdenaar investeert het bedrijf in zijn sectorspecifieke software-as-a-service-oplossingen voor de detailhandel en de onroerendgoedsector. Dat begint zich uit te betalen.

Bij Ctac werken 445 man. Naast het hoofdkantoor in Den Bosch is er een Belgische vestiging in Wommelgem.

Read More

Microsoft Azure groeit als kool

Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal de toch al hoge verwachtingen overtroffen. De omzet nam met bijna twintig procent toe tot 41,7 miljard dollar, terwijl de nettowinst zelfs met 44 procent steeg tot 15,5 miljard. De resultaten waren beter dan analisten vooraf hadden berekend.

Volgens ceo Satya Nadella blijft de vraag naar digitale oplossingen zich sterk ontwikkelen. Van een vertraging is geen sprake. Vooral de clouddiensten doen het prima. Azure groeide liefst met de helft vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Microsoft claimt dat Azure inloopt op marktleider Amazon Web Services. Het bedrijfsonderdeel waar Azure samen met de on-premise servers en een aantal andere diensten onder valt, noteerde een kwartaalomzet van net iets meer dan vijftien miljard dollar tegen 12,28 miljard een jaar eerder.

Ook de divisie Productiviteits- en Zakelijke Oplossingen, waar Office en andere cloudsoftware onder vallen, ziet terug op goede resultaten. De omzet bedroeg 13,6 miljard dollar tegen 11,74 miljard een jaar eerder. Bij Personal Computing dat Windows, Xbox en Surface omvat, steeg de omzet van elf naar dertien miljard dollar

De pandemie heeft Microsoft bepaald niet slecht gedaan. Sommige Microsoft-producten profiteerden van de trend naar thuiswerken. Analisten verwachten dat dit effect de komende maanden uitgewerkt zal zijn. Daar staat tegenover dat veel bedrijven plannen hebben voor een versnelde digitale transformatie.

Read More

Microsoft Azure groeit als kool

Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal de toch al hoge verwachtingen overtroffen. De omzet nam met bijna twintig procent toe tot 41,7 miljard dollar, terwijl de nettowinst zelfs met 44 procent steeg tot 15,5 miljard. De resultaten waren beter dan analisten vooraf hadden berekend.

Volgens ceo Satya Nadella blijft de vraag naar digitale oplossingen zich sterk ontwikkelen. Van een vertraging is geen sprake. Vooral de clouddiensten doen het prima. Azure groeide liefst met de helft vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Microsoft claimt dat Azure inloopt op marktleider Amazon Web Services. Het bedrijfsonderdeel waar Azure samen met de on-premise servers en een aantal andere diensten onder valt, noteerde een kwartaalomzet van net iets meer dan vijftien miljard dollar tegen 12,28 miljard een jaar eerder.

Ook de divisie Productiviteits- en Zakelijke Oplossingen, waar Office en andere cloudsoftware onder vallen, ziet terug op goede resultaten. De omzet bedroeg 13,6 miljard dollar tegen 11,74 miljard een jaar eerder. Bij Personal Computing dat Windows, Xbox en Surface omvat, steeg de omzet van elf naar dertien miljard dollar

De pandemie heeft Microsoft bepaald niet slecht gedaan. Sommige Microsoft-producten profiteerden van de trend naar thuiswerken. Analisten verwachten dat dit effect de komende maanden uitgewerkt zal zijn. Daar staat tegenover dat veel bedrijven plannen hebben voor een versnelde digitale transformatie.

Read More