Amsterdams internetknooppunt ziet nieuw dataverkeerrecord