AP: ‘Gemeenten moeten meer privacymaatregelen nemen bij smartcityprojecten’