Chinese hackers gebruikten Facebook om Oeigoeren aan te vallen