Miljoenen naar bibliotheken voor hulp aan wie moeite heeft met computers