Storing voor aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) treft 60.000 mensen