Zoom bevat functie waarbij gebruikers naast elkaar kunnen worden gezet